Information från Länsstyrelsen Dalarna

Dela

Arbetet med att rädda Siljansöringen

Nu i november skulle var det planerat för ett möte med information som rör hur Länsstyrelsen Dalarna jobbar med att försöka förbättra för – och rädda – Siljansöringen, men rådande situation med Corona satte stop för det. Därför har jag kontaktat Länsstyrelsen för att ta reda på vad som har hänt – och händer – i ärendet under 2020.

Det finns fin öring i Siljan

Att det finns stor och fin öring i Siljan vet de som fiskar aktivt efter just Siljansöringen. Bilder från kameror utsatta i Hemulån (för några år sedan) och nu under hösten i Mångån har visat på lekvandring av en hel del öring på 60cm + och med toppar på över 90 cm. Dessutom nås vi med jämna mellanrum av bilder på sociala medier av bilder på fina öringar som trollingfiskas upp i Siljan, och här ses just det i bilder jag har fått låna av den mångfiskande och duktige Jörgen Storm och hans son “Sebban”.

Jörgen Storm med en av hans fina fångster av Siljansöring!
Jörgens son “Sebban” går i pappas fotspår…

Hur många det simmar i Siljan kan inte uppskattas än, men man håller på att kartlägga öringens rörelser i sjön genom telemetri. Förenklat förklarat så är telemetri sändare i fiskar och bojar i sjön som tar upp signaler från sändarna, för att på så sätt skapa en bild av hur den märkta fisken rör sig i ett vatten.

Här nedan kan ni läsa om vad det är som har gjorts och görs, och det är dessa punkter jag ska ta upp och utveckla i kommande artiklar.

Kommentera gärna här i artikeln om det är något ni vill veta mer om.

Länsstyrelsen Dalarna – Arbete med Siljansöringen 2020


 • Utsättning av ögonpunktad rom istället för simfärdigt yngel i Rotälven
  • Pågått i 3 år med mycket lovande resultat
  • Är en del av förlikningsdomen och länsstyrelsen arbetar för att bolagen ska följa villkoren i domen
 • Smotfälla Rotälven
  • Har varit i drift i två år och drift planeras även 2021. Syftet är att öka kunskapen om nedströmsvandring och att erhålla ett index till framtida uppföljning.
 • Restauering Rotälven
  • Lst har gjort en demosträcka i Rotälven där det dessutom ska testas med romusättning
  • Planen är att fortsätta 2021 i både huvudfåran och ev biflöden
 • Kartläggning av genetiken hos öring i Österdalälven mellan Siljan och Åsen
  • Vi har samlat vävnadsprover från öring under sommarn 2020 för att analysera genetisken i älven med biflöden. Syftet är att reda ut om det finns t ex en specifik stam i ett specifikt biflöde.
 • Åtgärdsinventering av Siljans biflöden
  • Vi har åtgärdsinventerat samtliga Siljans biflöden som är med i NAP 2025
 • Vi har märkt fler öringar med akustiska sändare i Orsasjön (vuxen + smolt). Syftet är att kartlägga biologin. Detta är en del av ett betydligt större telemetriprojekt som pågår i Siljan sedan 2018.
 • Vi har sett till att bolagen ska logga temperatur i Oreälvsystemt där man sätter yngel för att se att det inte är för stora avvikelser mellan odlingen och naturen vilket kan leda till hög dödlighet vid utsättning

Tack till Länsstyrelsen Dalarna för informationen!

Tack Jörgen Storm för bilderna!

Mvh

Magnus Bozell / Fiska i Dalarna

Recommend0 recommendationsPublished in Nyheter
Dela

Relaterade artiklar

Svar