Hitta svar, ställ frågor, och hitta vänner i vårat
forum.

 • Aspeboda FVOF
  Aspeboda FVOF ligger beläget strax väster om Falun och sträcker sig långsmalt från sjön Runn vid Ornäs cirka 2 mil i nord-västlig riktnin…
 • Avesta Norra Fiskevårdsområde
  Avesta Norra Fiskevårdsområde träcker sig från Kyrkbron i Avesta till kommungränsen mot Hedemora, ca 7 km. Uppströms, ca 2,5 km, ligge…
 • Barkensjöarnas FVOF´s vatten spänner över Barkens sammanlagt drygt 3000 hektar till mindre skogssjöar på endast någon hektar…
 • Barkensjöarnas FVOF´s vatten spänner över Barkens sammanlagt drygt 3000 hektar till mindre skogssjöar på endast någon hektar…
 • Barkensjöarnas FVOF
  Barkensjöarnas FVOF´s vatten spänner över Barkens sammanlagt drygt 3000 hektar till mindre skogssjöar på endast någon hektar…
 • Bäsinge FVOF ligger i sydöstra delen av Dalarna vid Avesta och Krylbo. Området har ett flertal sjöar med Bäsingen som största vatten. Daläl…
 • Björgsjö-Åsgarns FVOF är ett litet område i södra Dalarna som ligger insprängt mellan Avesta, Hedemora, Fors och Garpenberg. Innehå…
 • Bjursås-Leksands Fiskevårdsområdesförening består av cirka 7 000 stycken fiskerättsägare och omfattar ett 80-tal vattendrag. Det finns två st…
 • Borlänge Centrala FVOF är 900 hektar i storlek och täcker in centrala Borlänge och områden från Sifferbo i norr till Skenshyttan i söder…
 • By FVOF omfattar Dalälven nedanför Näs kraftstation med Bysjön och Österviken och omkringliggande sjöar. Här finns gädda, gös, aborre, ö…
 • Dalälvens FVOF är en sträcka av Österdalälven i Mora Kommun. Området sträcker sig från kraftverket i Spjutmo ner till vägbron i Mora centrum.…
 • Envikens FVOF
  Envikens FVOF innehåller mycket rinnande vatten och vild natur. De mest kända rinnande vattnen är Tängerströmmen, Lambornsån och Marnä…
 • Fjägeråsens FVOF har inte så mycket info att tillgå. Området är litet och ligger öster om Säters FVOF. För den som söker mer informati…
 • Floda-Björbo FVOF
  Floda-Björbo Fiskevårdområde ligger i Gagnef. Här möts Västerdalälven och Österdalälven, för att bilda den mäktiga Dalälven. I Gagnefs kom…
 • Gagnef-Mockfjärds FVOF ligger mellan Dala-Floda och Borlänge och innehåller drygt 30-talet sjöar och tjärnar och runt 20-talet rinnande vatte…
Viewing 1 - 15 of 21 forums
Viewing 1 - 2 of 2 discussions