Slotts Lax får fortsatt ha fiskodling i Björka i Siljan! Eller?

Dela

Så här står det i inledningen av domen som då går emot Miljöprövningsdelegationens beslut den 12 december 2019

DOMSLUT
Tillstånd
Med ändring av det överklagade beslutet meddelar mark- och miljödomstolen Slotts
Lax AB tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt fiskodling och övervintring av fisk,
inklusive hantering av animaliskt avfall, i anslutning till fastigheterna Björka 52:1
och 52:2 i Mora kommun. Årlig förbrukning av fiskfoder får uppgå till maximalt
1 300 ton. Miljökonsekvensbeskrivningen godkänns.
Tillståndet gäller i 15 år från lagakraftvunnen dom.
Målet återförvisas i övrigt till miljöprövningsdelegationen för föreskrivande av
villkor och därmed sammanhängande frågor för slutlig reglering av tillståndet.

Domen kommer att finnas i sin helhet på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida för den som är intresserad och en länk presenteras här på Fiska i Dalarna när den finns tillgänglig.

Vid samtal med Länsstyrelsen nu på morgonen låter det som om sista ordet ännu inte är sagt. Vad det betyder lär vi få återkomma till!

Mvh

Magnus Bozell / Fiska i Dalarna

Recommend0 recommendationsPublished in Fiska i Dalarna
Dela

Related Articles

Responses

%d bloggare gillar detta: